Czym jest i jak działa lejek marketingowy?

Spis Treści

Czym jest i jak działa lejek marketingowy?

etap, sprzedażowy,lejek sprzedażowy, czym jest lejek, czym jest lejek marketingowy

1. Czym jest lejek marketingowy a czym sprzedażowy?

Lejek marketingowy to model przedstawiający etapy, przez które przechodzi potencjalny klient, zanim dokona zakupu. Lejek marketingowy pomaga przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, jak przekształcają się zainteresowania użytkowników w konkretny popyt na produkty lub usługi. Właściwie zastosowany lejek marketingowy może pomóc w optymalizacji strategii marketingowej, zwiększeniu świadomości marki i konwersji.

Lejek sprzedażowy oraz lejek marketingowy to dwa istotne pojęcia w świecie biznesu, które pomagają w lepszym zrozumieniu procesu zdobywania klientów oraz zwiększenia sprzedaży. Chociaż te dwa terminy mogą wydawać się podobne, mają różne funkcje i cele. W niniejszym tekście wyjaśnię różnicę między nimi, aby łatwiej było je zrozumieć i wykorzystać w praktyce.

Czym jest Lejek sprzedażowy?

Lejek sprzedażowy to model, który przedstawia proces, przez który przechodzi potencjalny klient, zanim dokona zakupu. Lejek ten składa się z kilku etapów, które odzwierciedlają kolejne kroki, jakie klient podejmuje w drodze do finalizacji transakcji. W uproszczeniu, lejek sprzedażowy można podzielić na trzy główne etapy:

 1. Świadomość (ang. Awareness): Na tym etapie, potencjalni klienci dowiadują się o istnieniu naszej firmy, produktu lub usługi. Może to nastąpić poprzez reklamy, social media, polecenia czy inne działania marketingowe.
 2. Rozważanie (ang. Consideration): Gdy odbiorca już zna naszą ofertę, zaczyna rozważać możliwość jej zakupu. Na tym etapie, klient porównuje nasz produkt z konkurencją, zbiera informacje, szuka opinii innych użytkowników czy czyta recenzje.
 3. Decyzja (ang. Decision): Ostatecznie, klient podejmuje decyzję o zakupie naszego produktu lub usługi. Na tym etapie, ważne jest, aby umożliwić klientowi łatwe sfinalizowanie transakcji, np. poprzez uproszczony proces zakupu czy jasno przedstawione warunki współpracy.

Lejek marketingowy pozwala na przyciągania uwagi twoich odbiorców, zainteresowania nimi oraz przekształcania ich w lojalnych klientów. Lejek ten koncentruje się na szerokim spektrum działań marketingowych, które mają na celu osiągnięcie założonych celów sprzedażowych. Lejek marketingowy obejmuje takie etapy jak:

 1. Pozyskiwanie uwagi (ang. Attract): Na tym etapie, głównym celem jest zwrócenie uwagi potencjalnych klientów na naszą markę. Wykorzystuje się do tego różne kanały marketingowe, takie jak content marketing, kampanie reklamowe, SEO, social media czy e-mail marketing.
 2. Zainteresowanie (ang. Interest): Gdy odbiorca zauważy naszą ofertę, zadaniem marketingowców jest utrzymanie jego zainteresowania. Można to osiągnąć poprzez tworzenie atrakcyjnych treści, udostępnianie wartościowych informacji, czy prezentowanie korzyści wynikających z korzystania z naszych produktów czy usług.
 3. Przekształcanie (ang. Convert): Kiedy zainteresowanie klienta jest już na wysokim poziomie, nadszedł czas na przekształcenie go w realnego nabywcę. W tym celu stosuje się taktyki, takie jak oferty specjalne, promocje, czy landing pages, które zachęcają do podjęcia konkretnego działania, np. zapisu na newsletter, wypełnienia formularza kontaktowego, czy dokonania zakupu.
 4. Utrzymanie (ang. Retain): Po zrealizowaniu zakupu, ważne jest utrzymanie klienta oraz budowanie z nim długotrwałej relacji. W ramach działań marketingowych, można wysyłać regularne newslettery z nowościami, ofertami specjalnymi czy informacjami o aktualnych promocjach. Ponadto, warto zadbać o obsługę posprzedażową, taką jak szybka realizacja zamówień, wsparcie techniczne, czy dbanie o opinie i sugestie klientów.

Różnice między lejkiem sprzedażowym a marketingowym można sprowadzić do celów, jakie mają spełnić oraz działań, które są podejmowane w ramach tych procesów.

Lejek sprzedażowy koncentruje się na ścieżce, jaką klient przechodzi od momentu zetknięcia się z produktem do finalizacji transakcji, natomiast lejek marketingowy obejmuje szerokie spektrum działań marketingowych, mających na celu przyciągnięcie uwagi, zainteresowanie, przekształcanie i utrzymanie klientów. Oba lejki są ściśle ze sobą powiązane, a ich połączenie i efektywne zarządzanie nimi pozwala na zbudowanie silnej pozycji na rynku oraz zwiększenie sprzedaży.

Jak zacząć z górą lejka? Możesz oferować lead magnet, aby odbiorca otrzymał coś w prezencie. Wartościowy dokument, checklistę, aby dostarczyć wartość. Na ten element lejka, czyli TOFU, powinniśmy przeznaczać najwięcej budżetu reklamowego, ponieważ w ten sposób zwiększasz widoczność twojej marki i twoja grupa docelowa wciąż rośnie.

Konkretne działania marketingowe jak np. reklamy pomogą przeprowadzić klienta przez każdy etapie lejka sprzedażowego i odpowiednie komunikaty marketingowe mogą przekonać klienta do zakupu produktów i usług np. w twoim sklepie internetowym.

Proces pozyskiwania klientów należy zaprojektować, aby na poszczególnych etapach lejka pokazać odbiorcy wartość naszej usługi lub produktu. Każdy odbiorca naszych komunikatów, może być gotowy na zakup w zupełnie innym czasie.

Nie ma co liczyć na to, że osoba po pierwszych odwiedzinach na twojej stronie, będzie skłonna do zakupu twojego produktu lub usługi – chociaż to się zdarza. Oznacza to, że taka osoba, przeszła przez TOFU (top of the funnel), MOFU (middle of the funnel) i BOFU (bottom of the funnel) w pierwszym kontakcie.

lejek, marketingowy, lejek marketingowy, klient, etap, sprzedażowy,lejek sprzedażowy, czym jest lejek, czym jest lejek marketingowy

2. Etap świadomości

Pierwszym etapem lejka marketingowego jest etap świadomości. W tym etapie potencjalni klienci dowiadują się o istnieniu firmy, jej produktach lub usługach. Ważne jest, aby na tym etapie dostarczyć wartościowych treści, które zaspokoją potrzeby informacyjne użytkowników i zaciekawią ich ofertą. Działania marketingowe, które można zastosować na tym etapie, to m.in.:

3. Etap rozważania

Etap rozważania to moment, w którym potencjalni klienci zaczynają rozważać możliwość zakupu produktu lub usługi. W tym etapie istotne jest dostarczenie dodatkowych informacji, które pomogą klientom w podejmowaniu decyzji. Można to zrobić poprzez:

 • Wprowadzenie porównań produktów
 • Udostępnienie opinii klientów
 • Prezentacja korzyści wynikających z zakupu
 • Organizowanie webinarów i szkoleń

4. Etap decyzji

Na etapie decyzji klienci są już gotowi podjąć decyzję o zakupie. Aby przekonać ich do wyboru swojej oferty, warto zastosować następujące działania marketingowe:

 • Przygotowanie atrakcyjnych ofert specjalnych
 • Zapewnienie bezproblemowego procesu zakupu
 • Udostępnienie szczegółowych informacji o dostawie i płatności
 • Wsparcie klienta przez różne kanały komunikacji (np. czat, e-mail, telefon)

5. Etap lojalności

Po dokonaniu zakupu, ważne jest utrzymanie relacji z klientami, aby zwiększyć ich lojalność. Długotrwałe relacje z klientami przyczyniają się do powtarzalności zakupów i polecania marki innym. Działania, które można zastosować na tym etapie, to:

 • Programy lojalnościowe
 • Wysyłanie newsletterów z aktualnościami i promocjami
 • Dbanie o jakość obsługi posprzedażowej
 • Personalizacja oferty dla stałych klientów

Warto jest doceniać obecnych klientów i dbać o relacje. Można się od nich już dowiedzieć, dlaczego zdecydowali skorzystać z naszych usług bądź produktów. Dodatkowo, klient, który kupuje, to klient, który kupuje, więc możeszmy sprzedawać mu kolejne produkty lub usługi.

6. Optymalizacja lejka marketingowego

Optymalizacja lejka marketingowego polega na analizie i wprowadzaniu zmian w procesie, aby zwiększyć efektywność działań marketingowych. Optymalizacja może obejmować:

 • Testowanie różnych wersji treści (A/B testowanie)
 • Monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Optymalizacja procesu zakupowego
 • Dopasowanie strategii marketingowej do potrzeb klientów

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja pozwala przesuwać klienta w dół lejka jeszcze skuteczniej. Dzięki prześledzeniu całego procesu i zmierzeniu ile osób mamy na początku lejka, a ile dokonuje zakupu możemy poprawić skuteczność przechodzenia z jednego etapu do drugiego. Dzięki temu będziesz mógł pozyskać szybciej (może czasem taniej) nowego klienta.

Kolejnym elementem do poprawy może być proces sprzedaży. Stosując różne taktyki marketingowe pozwolisz na lepsze zrozumienie twojej oferty. Czasami, rzeczy wydają się nam oczywiste a dla klienta, jest to temat nie do końca zrozumiały. Warto skupić się na każdym etapie budowy lejka, to może pomóc osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w twojej firmie.

7. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pomagają monitorować i oceniać efektywność lejka marketingowego. Najważniejsze wskaźniki to:

 • Liczba generowanych leadów
 • Koszt pozyskania leadu (CPL)
 • Wartość życia klienta (LTV)
 • Stopa konwersji
 • Koszt pozyskania klienta (CAC)

8. Narzędzia do analizy lejka marketingowego

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi może znacznie ułatwić analizę i optymalizację lejka marketingowego. Do najpopularniejszych narzędzi należą:

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • HubSpot
 • Kissmetrics

9. FAQ

Jakie są główne etapy lejka marketingowego?

Główne etapy lejka marketingowego to: etap świadomości, etap rozważania, etap decyzji i etap lojalności.

Czym jest optymalizacja lejka marketingowego?

Optymalizacja lejka marketingowego polega na wprowadzaniu zmian w procesie, aby zwiększyć efektywność działań marketingowych.

Jakie wskaźniki efektywności najważniejsze dla lejka marketingowego?

Najważniejsze wskaźniki efektywności (KPI) dla lejka marketingowego to: liczba generowanych leadów, koszt pozyskania leadu (CPL), wartość życia klienta (LTV), stopa konwersji oraz koszt pozyskania (CAC).

Jakie narzędzia mogą pomóc w analizie lejka marketingowego?

Do analizy lejka marketingowego warto wykorzystać takie narzędzia jak: Google Analytics, Hotjar, HubSpot czy Kissmetrics.

Czy lejek marketingowy jest ważny dla każdego rodzaju biznesu?

Lejek marketingowy jest ważny dla większości rodzajów biznesów, gdyż pomaga zrozumieć, jak odbiorcy przechodzą przez etapy zakupu i w jaki sposób można zoptymalizować te procesy, aby zwiększyć konwersje.

10. Podsumowanie

Lejek marketingowy to kluczowy element w strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Pomaga zrozumieć, jak użytkownicy przechodzą przez poszczególne etapy zakupu, co pozwala lepiej dostosować działania marketingowe do ich potrzeb. Ważne jest, aby na każdym etapie lejka dostarczać wartościowych treści, które pomogą naszym odbiorcą w podejmowaniu decyzji o zakupie.

Optymalizacja lejka marketingowego oraz monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności pozwala na ciągłe doskonalenie procesów i zwiększenie konwersji. Warto również korzystać z narzędzi analitycznych, które ułatwiają analizę i optymalizację lejka marketingowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Wyślij zapytanie

Więcej interesujących wpisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *